ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุวรรตน์ ทับวัง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
== ผลงาน ==
=== เพลง ===
==== ไฮ-ร็อก ====
;คนพันธุ์ร็อก (2533)
;บัญญัติผ่าแปด (2534)
341

การแก้ไข