ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุวรรตน์ ทับวัง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
;บัญญัติผ่าแปด (2534)
;เจ็บกว่านี้มีอักไหม (2536)
;เฮชไอวี (2539)
 
==== อัลบั้มเดี่ยว ====
;โฉบเดี่ยว (2541)
341

การแก้ไข