ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามทาสครั้งที่สาม"

หน้าใหม่: {{Infobox military conflict|conflict=สงครามทาสครั้งที่สาม|result=โรมันชนะ|casualties1=30,000 killed by Gellius, 6...
(หน้าใหม่: {{Infobox military conflict|conflict=สงครามทาสครั้งที่สาม|result=โรมันชนะ|casualties1=30,000 killed by Gellius, 6...)
(ไม่แตกต่าง)
6,074

การแก้ไข