ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮอลแลนด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
{{clear}}
 
==บรรณานุกรม==
{{refbegin}}
* Kossmann, E. H. (1978). ''The Low Countries, 1780–1940''.
* Prak, M. (1997). "Burghers into Citizens: Urban and National Citizenship in the Netherlands during the Revolutionary Era". ''Theory and Society''. 26: 403–420.
* [[Simon Schama|Schama, S.]] (1977). ''Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands, 1780–1813''. London: Collins.
* Van der Burg, M. (2010). "Transforming the Dutch Republic into the Kingdom of Holland: the Netherlands between Republicanism and Monarchy". ''European Review of History''. '''17''' (2). pp. 151–170.
* Van der Burg, M.; Lok, M. (2012). "The Netherlands under Napoleonic rule: A New Regime or a Revived Order?" in ''The Napoleonic Empire and the new European political culture''.
{{refend}}
 
== อ้างอิง ==
5,869

การแก้ไข