ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
<ref>{{Cite web|title=ประวัติเจ้าจอมมารดาเที่ยง – วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ธ.|url=https://watmatchan.net/jommandatieng/|language=th}}</ref>'''เจ้าจอมมารดาเที่ยง''' ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (สกุลเดิม ''โรจนดิศ'', 27 ธันวาคม พ.ศ. 2374 - 24 มกราคม พ.ศ. 2456) เป็นเจ้าจอมมารดาของ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร]] และ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป]]
 
== ประวัติ ==