ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพภาคที่ 2"

ปรับปรุงใหม่
(ปรับปรุงใหม่)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
*** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
*** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
** กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3
** กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3
** กองพันเสนารักษ์ที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3
* [[กองพลทหารราบที่ 6]] (พล.ร.6)
** กรมทหารราบที่ 6
*** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
*** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
** กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
** กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
** กองพันเสนารักษ์ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
* [[กองพลทหารม้าที่ 3]] (พล.ม.3)
** กรมทหารม้าที่ 6
=== ส่วนสนับสนุนการรบ ===
* [[ผู้ใช้:กองบัญชาการช่วยรบที่ 2|กองบัญชาการช่วยรบที่ 2]] (บชร.2)
** กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
** กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
** กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
** กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
** กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
** ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
* กองพันทหารสื่อสารที่ 22
969

การแก้ไข