ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพลาไรเซชัน"

เพิ่มขึ้น 58 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{เก็บกวาด}}
'''โพลาไรเซชัน''' (Polarization) ปรากฏการณ์การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง แสดงสมบัติความเป็นคลื่นของแสง แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าแสงเป็นคลื่นตามยาว หรือ คลื่นตามขวาง สำหรับปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า แสงเป็นคลื่นตามขวาง คือ ปรากฏการณ์ [[โพลาไรเซชัน]] ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นตามยาวจะไม่แสดงปรากฏการณ์นี้