นายพิพัฒน์ คำภีระ

เข้าร่วมเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กึ่งล็อก|small=yes}} {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ | name = พิพัฒน์ คำภีระ | honorifi...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กึ่งล็อก|small=yes}}
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = พิพัฒน์ คำภีระ <ref>https://www.facebook.com/pipat.pepo/</ref>
| honorific-prefix =
| honorific-suffix =