ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย"

เพิ่มข้อมูล
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มข้อมูล)
 
=== การถูกลดระดับ และยุบสถานี ===
จากเปิดใช้งานสถานีรถไฟหนองคายมาอย่างยาวนาน ในปี พ.ศ. 2543 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อทางรถไฟสาย[[สถานีรถไฟหนองคาย|หนองคาย(ใหม่)]]–[[สถานีรถไฟท่านาแล้ง|ท่านาแล้ง]] เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟผ่านทวีปเอเชียของ[[สหประชาชาติ|องค์การสหประชาชาติ]] จึงย้ายสถานีรถไฟหลักจาก[[ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย|สถานีรถไฟหนองคาย]] ไปยัง[[สถานีรถไฟหนองคายใหม่|สถานีรถไฟหนองคายแห่งใหม่]] และลดระดับจากสถานีรถไฟหนองคายเดิมเป็นที่หยุดรถไฟ แล้วใช้ชื่อใหม่เป็น [[ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย]] เป็นที่หยุดรถไฟบริเวณ กม.623+580 ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2548 จนในที่สุดในปีวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 25512552 ก็ยกเลิกการเดินรถไฟและปิดที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายอย่างถาวร โดยมีขบวนรถท้องถิ่น 415/418 หนครราชสีมา - หนองคาย - นครราชสีมา เป็นเที่ยวสุดท้ายก่อนที่จะตัดเส้นทางย้ายไปท่านาแล้ง โดยให้ไปใช้[[สถานีรถไฟหนองคาย|สถานีรถไฟหนองคายแห่งใหม่]][[สถานีรถไฟหนองคายใหม่|(สถานีรถไฟหนองคายในปัจจุบัน)]]แทน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำที่ดินของที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายจำนวน 30 ไร่ไปทำประโยชน์อื่นเพื่อสร้างรายได้
 
== อ้างอิง ==
745

การแก้ไข