ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนในชาวเดอร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== ฤดูกาลที่ 3 ==
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto; background:#fff;"
! scope="col" style="background:#991F5C; color:#000000;" width="40px" |ลำดับ
! scope="col" style="background:#991F5C; color:#000000;" width="40px" |ตอนที่
! scope="col" style="background:#991F5C; color:#000000;" |ชื่อตอน
! scope="col" style="background:#991F5C; color:#000000;" |เนื้อเรื่องโดย
! scope="col" style="background:#991F5C; color:#000000;" |วันที่ออกอากาศ
|-
{{Episode list
| EpisodeNumber = 41a
| EpisodeNumber2 = 1a
| Title = Hands on a Big Mixer
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|10|29}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 41b
| EpisodeNumber2 = 1b
| Title = The Blast Raz
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|11|5}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 42a
| EpisodeNumber2 = 2a
| Title = The Spookiest House in Marzipan
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|11|12}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 42b
| EpisodeNumber2 = 2b
| Title = The Pourtry Geist
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|11|19}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 43a
| EpisodeNumber2 = 3a
| Title = The Apprentice Scouts
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|11|26}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 43b
| EpisodeNumber2 = 3b
| Title = The Belgian Waffle Slobber-Barker
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|12|3}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 44a
| EpisodeNumber2 = 4a
| Title = The Little Bit of Pizzazz!
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|12|10}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 44b
| EpisodeNumber2 = 4b
| Title = The Birthday Suits
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|12|17}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 45a
| EpisodeNumber2 = 5a
| Title = The Heist
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|1|7}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 45b
| EpisodeNumber2 = 5b
| Title = The Prank
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|1|14}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 46a
| EpisodeNumber2 = 6a
| Title = Old Man Thyme
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|1|21}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 46b
| EpisodeNumber2 = 6b
| Title = Chowder's Magazine
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|1|28}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 47a
| EpisodeNumber2 = 7a
| Title = Weekend at Shnitzel's
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|3|4}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 47b
| EpisodeNumber2 = 7b
| Title = Taste Buds
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|3|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 48a
| EpisodeNumber2 = 8a
| Title = Gazpacho!
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|3|18}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 48b
| EpisodeNumber2 = 8b
| Title = The Toots
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|4|5}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 49
| EpisodeNumber2 = 9
| Title = Chowder Grows Up
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2010|8|7}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
 
== อ้างอิง ==
<references />
329

การแก้ไข