ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนในชาวเดอร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|12|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 26a
| EpisodeNumber2 = 6a
| Title = The Hot Date
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|2|12}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 26b
| EpisodeNumber2 = 6b
| Title = Shopping Spree
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|2|12}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 27a
| EpisodeNumber2 = 7a
| Title = The Party Cruise
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|4|2}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 27b
| EpisodeNumber2 = 7b
| Title = Won-Ton Bombs
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|1}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 28a
| EpisodeNumber2 = 8a
| Title = The Big Hat Biddles
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|2}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 28b
| EpisodeNumber2 = 8b
| Title = The Deadly Maze
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|3}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 29a
| EpisodeNumber2 = 9a
| Title = Kid Shnitzel
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 29b
| EpisodeNumber2 = 9b
| Title = Gazparcho Fights Back
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 30a
| EpisodeNumber2 = 10a
| Title = The B.L.T.'s
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|25}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 30b
| EpisodeNumber2 = 10b
| Title = The Trouble with Truffles
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|25}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 31
| EpisodeNumber2 = 11
| Title = The Dinner Theater
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|7|6}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 32a
| EpisodeNumber2 = 12a
| Title = Big Ball
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|10}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 32b
| EpisodeNumber2 = 12b
| Title = The Brain Freeze
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|10}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 33a
| EpisodeNumber2 = 13a
| Title = The Snail Car
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|26}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 33b
| EpisodeNumber2 = 13b
| Title = The Lolilstops
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|26}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 34a
| EpisodeNumber2 = 14a
| Title = Endive's Dirty Secret
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|30}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 34b
| EpisodeNumber2 = 14b
| Title = Big Food
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|6|30}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 35a
| EpisodeNumber2 = 15a
| Title = Paint the Town
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|8|6}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 35b
| EpisodeNumber2 = 15b
| Title = The Blackout
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|8|6}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 36a
| EpisodeNumber2 = 16a
| Title = The Dice Cycle
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|8|13}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 36b
| EpisodeNumber2 = 16b
| Title = The Chain Recipe
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|8|13}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 37a
| EpisodeNumber2 = 17a
| Title = The Garden
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|8|20}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 37b
| EpisodeNumber2 = 17b
| Title = Sheboodles
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|8|20}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 38a
| EpisodeNumber2 = 18a
| Title = Gazpacho Moves In
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|9|9}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 38b
| EpisodeNumber2 = 18b
| Title = My Big Fat Stinky Wedding
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|9|9}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 39a
| EpisodeNumber2 = 19a
| Title = Apprentice Appreciation Day
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|9|26}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 39b
| EpisodeNumber2 = 19b
| Title = The Grape Worm
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|9|26}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 40a
| EpisodeNumber2 = 20a
| Title = A Faire to Remember
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|10|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 40b
| EpisodeNumber2 = 20b
| Title = Tofu-Town Showdown
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2009|10|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
329

การแก้ไข