ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนในชาวเดอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== ฤดูกาลที่ 2 ==
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto; background:#fff;"
! scope="col" style="background:#5C1F99; color:#000000;" width="40px" |ลำดับ
! scope="col" style="background:#5C1F99; color:#000000;" width="40px" |ตอนที่
! scope="col" style="background:#5C1F99; color:#000000;" |ชื่อตอน
! scope="col" style="background:#5C1F99; color:#000000;" |เนื้อเรื่องโดย
! scope="col" style="background:#5C1F99; color:#000000;" |วันที่ออกอากาศ
|-
{{Episode list
| EpisodeNumber = 21a
| EpisodeNumber2 = 1a
| Title = The Arborians
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|10|2}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 21b
| EpisodeNumber2 = 1b
| Title = The Garage Sale
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|10|2}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 22a
| EpisodeNumber2 = 2a
| Title = Panini for President
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|6}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 22b
| EpisodeNumber2 = 2b
| Title = Chowder's Babysister
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|6}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 23a
| EpisodeNumber2 = 3a
| Title = The Fire Breather
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|13}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 23b
| EpisodeNumber2 = 3b
| Title = The Flying Finger Lingons
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|13}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 24
| EpisodeNumber2 = 4
| Title = Hey, Hey It's Knishmas!
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|12|4}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 25a
| EpisodeNumber2 = 5a
| Title = Chowder's Cathering Company
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|12|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber = 25b
| EpisodeNumber2 = 5b
| Title = The Catch Phrase
| WrittenBy =
| OriginalAirDate = {{Start date|2008|12|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 1E5994
}}
|}
 
== ฤดูกาลที่ 3 ==
329

การแก้ไข