ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูนศุข พนมยงค์"

→‎ประวัติ: 1. ตัดคำนำหน้าชื่อ 2. แก้ไข จำนวน 12-->>11
(→‎ประวัติ: 1. ตัดคำนำหน้าชื่อ 2. แก้ไข จำนวน 12-->>11)
 
== ประวัติ ==
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ในจวนเจ้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นธิดาคนที่ 5 ของ [[พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร์)|มหาอำมาตย์ตรี พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร)]] อธิบดี[[กรมราชทัณฑ์]]คนแรกของประเทศ<ref>[http://www.sarakadee.com/feature/2000/04/poonsook.htm ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์] นิตยสารสารคดี เมษายน พ.ศ. 2543</ref> กับคุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (สกุลเดิม: สุวรรณศร) ได้รับพระราชทานนาม ''"พูนศุข"'' จาก[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
 
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ มีศักดิ์เป็น "หลานตา" ของ[[เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)|มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)]] นับเนื่องด้วยมารดาของท่าน คือ คุณหญิงชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (เพ็ง สุวรรณศร) เป็นบุตรีของหลวงแก้วสัสดี (ดี สุวรรณศร) กับนางนิล สุวรรณศร (สกุลเดิม: สุขุม) ซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าพระยายมราช อีกด้านหนึ่ง ท่านผู้หญิงพูนศุขก็มีศักดิ์เป็น "หลานป้า" ของท่านผู้หญิงตลับ สุขุม (พี่สาวของพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา) ผู้เป็นภริยาของเจ้าพระยายมราช ชีวิตในวัยเด็กของท่านผู้หญิงพูนศุขจึงมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับญาติทาง "บ้านศาลาแดง" เป็นอย่างดี
 
ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมตัวท่านด้วย) จำนวน 1211 คน ดังนี้
 
* นางอดิอดิศักดิ์อภิรัตน์ (พิศ บุนนาค) สมรสกับ พันตำรวจเอก พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็ม สุริยวงศ์ บุนนาค บุตร[[เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)|เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์]])
* หลวงวิชิตอัคนีนิภา (ขาว ณ ป้อมเพชร์)
* นายเข็ม ณ ป้อมเพชร์
* นางศรีราชบุรุษ (สารี ปุณศรี) สมรสกับ หลวงศรีราชบุรุษ (แปลง ปุณศรี)
* ท่านผู้หญิงพูนศุขอัมพา พนมยงค์สุวรรณศร สมรสกับ(เป็นยายของ ผศ.ดร.[[ปรีดีพิมพ์เพ็ญ พนมยงค์|ศาสตราจารย์เวชชาชีวะ]] ดร.ปรีดีภริยานาย[[อภิสิทธิ์ พนมยงค์เวชชาชีวะ]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 727 ของประเทศไทย) สมรสกับ ศาสตราจารย์ประมูล สุวรรณศร
* นางเพียงแข สุนทร-วิจารณ์ สมรสกับ ศาสตราจารย์เย็น สุนทร-วิจารณ์
* นางอัมพา สุวรรณศร (เป็นยายของ ผศ.ดร.[[พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ]] ภริยานาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย) สมรสกับ ศาสตราจารย์ประมูล สุวรรณศร
* นายชาญชัยนวลจันทร์ ณ ป้อมเพชร์
* นางเพียงแข สุนทร-วิจารณ์ สมรสกับ ศาสตราจารย์เย็น สุนทร-วิจารณ์
* นางสาวนวลจันทร์เภา ณ ป้อมเพชร์
* นางอุษา สุนทรวิภาต
* เด็กหญิงเภา ณ ป้อมเพชร์
* เด็กหญิงเภาอานนท์ ณ ป้อมเพชร์
* นางอุษา สุนทรวิภาต
* นายอานนท์ชาญชัย ณ ป้อมเพชร์
* นายชาญชัย ณ ป้อมเพชร์
 
เมื่อท่านผู้หญิงพูนศุขอายุได้ 4 ปี บิดาของท่านได้ย้ายเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกของประเทศ มีบ้านพักอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่คลองสาน ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ "บ้านป้อมเพชร์" ถนนสีลม พออายุย่างเข้า 6 ปี ก็ได้เข้าศึกษาที่[[โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์]] จนจบชั้นมัยม 7 มีเพื่อนร่วมรุ่นอาทิ คุณหญิง[[แร่ม พรหมโมบล]] คุณหญิง[[ละไม หงส์ยนต์]] คุณ[[เจริญ ชูพันธุ์]] [[ม.ล. ต่อ กฤดากร]]
 
== ชีวิตคู่สมรส ==
1,796

การแก้ไข