ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
# เจ้ามหาพรหม ภายหลังเป็น เจ้าอุปราช เมืองนครน่าน
# [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช|เจ้าสุริยะ]] ภายหลังเป็น [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|พระเจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 63
# [[เจ้าอุปราช (สิทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าสิทธิสาร]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช| เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน]]
# เจ้าบุญรังษี ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้านางหมอกแก้ว ณ น่าน
191

การแก้ไข