ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หัวใจหยุดเต้น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link FA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox diseasemedical condition (new)
| Namename = Cardiac Arrest arrest
| Imageimage = US Navy 040421-N-8090G-001 Hospital Corpsman 3rd Class Flowers administers chest compressions to a simulated cardiac arrest victim.jpg
| Captioncaption = [[Cardiopulmonary resuscitation|CPR]] being administered during a simulation of cardiac arrest.
| synonyms = Cardiopulmonary arrest, circulatory arrest, sudden cardiac arrest (SCA), sudden cardiac death (SCD)<ref name=Fie2009/>
| DiseasesDB =
| ICD10field = {{ICD10|I|46||i|30}}[[Cardiology]], [[emergency medicine]]
| symptoms = [[unconsciousness|Loss of consciousness]], [[respiratory arrest|abnormal or no breathing]]<ref name=Fie2009/><ref name=NIH2016Sign/>
| ICD9 = {{ICD9|427.5}}
| complications =
| ICDO =
| OMIMonset = Older age<ref name=NIH2016Risk/>
| MedlinePlusduration =
| causes = [[Coronary artery disease]], [[congenital heart defect]], major [[bleeding|blood loss]], lack of oxygen, [[hypokalemia|very low potassium]], [[heart failure]]<ref name=NIH2016Ca/>
| eMedicineSubj =
| eMedicineTopicrisks =
| MeshIDdiagnosis = Finding no =pulse<ref D006323name=Fie2009/>
| differential =
| prevention = Not smoking, physical activity, maintaining a healthy weight, healthy eating<ref name=NIH2016Pre/>
| treatment = [[Cardiopulmonary resuscitation]] (CPR), [[defibrillation]]<ref name=NIH2016Tx/>
| DiseasesDBmedication =
| prognosis = Survival rate ~ 10% (outside of hospital) 25% (in hospital)<ref name=Adam2012/><ref name=JAMA2019>{{cite journal |last1=Andersen |first1=LW |last2=Holmberg |first2=MJ |last3=Berg |first3=KM |last4=Donnino |first4=MW |last5=Granfeldt |first5=A |title=In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. |journal=JAMA |date=26 March 2019 |volume=321 |issue=12 |pages=1200–1210 |doi=10.1001/jama.2019.1696 |pmid=30912843|pmc=6482460 }}</ref>
| frequency = 13 per 10,000 people per year (outside hospital in the US)<ref name=AHA2015Part4/>
| deaths = > 425,000 per year (U.S.)<ref>{{cite journal |last1=Meaney |first1=PA |last2=Bobrow |first2=BJ |last3=Mancini |first3=ME |last4=Christenson |first4=J |last5=de Caen |first5=AR |last6=Bhanji |first6=F |last7=Abella |first7=BS |last8=Kleinman |first8=ME |last9=Edelson |first9=DP |last10=Berg |first10=RA |last11=Aufderheide |first11=TP |last12=Menon |first12=V |last13=Leary |first13=M |last14=CPR Quality Summit Investigators, the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee, and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and |first14=Resuscitation. |title=Cardiopulmonary resuscitation quality: [corrected] improving cardiac resuscitation outcomes both inside and outside the hospital: a consensus statement from the American Heart Association. |journal=Circulation |date=23 July 2013 |volume=128 |issue=4 |pages=417–35 |doi=10.1161/CIR.0b013e31829d8654 |pmid=23801105|doi-access=free }}</ref>
}}
'''หัวใจหยุดเต้น''' ({{lang-en|cardiac arrest}}) คือภาวะซึ่ง[[หัวใจ]]ไม่มีการบีบตัว ทำงานผิดปกติ หรือทำงานช้าลง ทำให้ไม่มี[[การไหลเวียนเลือด]] ทำให้ไม่มีการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ เกิดอาการของการทำงานผิดปกติที่อวัยวะต่างๆ ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือการทำงานของ[[สมอง]] ซึ่งเมื่อไม่มีเลือดเลี้ยงทำให้[[หมดสติ]] หากหัวใจหยุดเต้นนานกว่า 5 นาที มีโอกาสเกิดความเสียหายต่อเนื้อสมองได้มาก การช่วยเหลือในทันทีจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและมีการฟื้นตัวของสมองที่ดี<ref>[http://www.bcnnon.ac.th/download/bcnnon/CPR1.pdf การช่วยฟื้นคืนชีพ ( Cardiopulmonary resuscitation )]</ref>
14,673

การแก้ไข