ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

น่าจะถูกตาม /ˈbædʒət/ (?)
(น่าจะถูกตาม /ˈbædʒət/ (?))
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ บางทีเรียกว่า ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (limited monarchy) [[มกุฎสาธารณรัฐ]] (crowned republic) หรือราชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliamentary monarchy){{sfn|Boyce|2008|p=1}}{{sfn|McCannon|2006|pp=177–178}}
 
นอกจากเป็นศูนย์รวมใจของชนในชาติแล้ว ราชาภายใต้รัฐธรรมนูญอาจมีพระราชอำนาจอย่างเป็นทางการ เช่น [[การยุบสภานิติบัญญัติ|ยุบสภานิติบัญญัติ]] หรือ[[พระบรมราชานุญาต|อนุมัติ]]กฎหมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพระราชอำนาจทางพิธีการ มิใช่เป็นช่องให้พระมหากษัตริย์จัดการการเมืองได้โดยพลการ [[Walter Bagehot|วอลเทอร์ แบกฮอตแบ็จเจิต]] (Walter Bagehot) นักทฤษฎีการเมืองชาวอังกฤษ เขียนไว้ในหนังสือ ''[[The English Constitution|ดิอิงลิชคอนสติติวชัน]] (The English Constitution)'' ว่า มีพระราชสิทธิ์สามประการเท่านั้นที่ราชาภายใต้รัฐธรรมนูญทรงใช้ได้ตามพระทัย คือ แสวงหาคำปรึกษา ประทานคำปรึกษา และประทานคำตักเตือน
 
ประเทศราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่โดดเด่น เช่น [[สหราชอาณาจักร]]และ[[อาณาจักรในเครือจักรภพ|อดีตเมืองขึ้นทั้งสิบห้า]]ซึ่งล้วนใช้การปกครองที่เรียกว่า "[[ระบบเวสมินสเตอร์]]" (Westminster system) ส่วนรัฐสามแห่ง คือ [[กัมพูชา]] [[มาเลเซีย]] และ[[สันตะสำนัก]] ใช้[[elective monarchy|ราชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง]] โดยให้[[อภิชน]]กลุ่มเล็ก ๆ เป็น[[คณะผู้เลือกตั้ง]]องค์อธิปัตย์ขึ้นมาเป็นระยะ ๆ
15,627

การแก้ไข