ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ริชชาร์ท วากเนอร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
** (1856) ภาคหนึ่ง: ''Die Walküre'' ("ธิดาวัลคือเรอ")
** (1871) ภาคสอง: ''Siegfried'' ("ซีคฟรีท")
** (1874) ภาคสาม: ''[[เกิทเทอร์เด็มเมอรุง|Götterdämmerung]]'' ("เทวาสนธยา")
* (1882) ''Parsifal''
 
32,532

การแก้ไข