ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทุ่งศรีเมือง"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnote =
}}
'''วัดทุ่งศรีเมือง''' เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของ[[ทุ่งศรีเมือง]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|อำเภอเมืองฯ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ก่อตั้งโดยพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสัมฆปาโมกข์ (สุ้ย) ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีพระวิโรจน์ รัตนโนบล (จันทร์ จนฺทสโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
==ประวัติ==
ในสมัยปลายแผ่นดิน[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 3) พระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสัมฆปาโมกข์ (สุ้ย) ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานี (หรือตำแหน่ง[[เจ้าคณะจังหวัด#คณะสงฆ์ภาค 10|เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี]]ในปัจจุบัน)<ref name=Ratrad>{{cite book|author= พระราชรัตนโนบล|year=1992|title=ประวัติอุบลราชธานี ประวัติวัดทุ่งศรีเมือง|location=[[อุบลราชธานี]]|publisher=วิทยาออฟเซ็ตการพิมพ์|page=19}}</ref> โดยพระอริยวงศาจารย์ฯ ได้มาจำพรรษาอยู่ ณ [[วัดมณีวนาราม]] (วัดป่าน้อย) และเห็นว่าพื้นที่ป่าชายดงอู่ผึ้ง (พื้นที่[[ทุ่งศรีเมือง]]ในปัจจุบัน) มีความเงียบสงบ จึงได้ริเริ่มที่จะสร้างวัดทุ่งศรีเมืองขึ้น และได้มีการสร้างหอพระพุทธขึ้นมาเพื่อประดิษฐาน[[พระพุทธบาทจำลอง]]ที่ได้จำลองแบบมาจาก[[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]<ref name=Nill/> อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดทุ่งศรีเมืองเป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนมักเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ในช่วงแรกของการสร้างนั้น จำเป็นต้องมีการถมดินเพื่อยกระดับความสูงของพื้นที่ขึ้น จึงได้มีการขุดดินบริเวณโดยรอบขึ้นมาใช้จนเกิดเป็นหนองน้ำ 3 แห่ง คือ หนองหมากแซว, หนองดินจี่ (ปัจจุบันถูกถมไปแล้วทั้ง 2 แห่ง)<ref name=Nill/> และหนองน้ำทางทิศเหนือของวัดในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างหอพระไตรปิฎกขึ้นที่กลางหนองน้ำดังกล่าว เพื่อเก็บรักษา[[พระไตรปิฎก]]และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา{{sfn|สมศรี ชัยวณิชยา|ปกรณ์ ปุกหุต|2005|p=3}} นอกจากนี้ ดินที่จากการขุดนี้ส่วนหนึ่งถูกนำมาทำเป็นอิฐก้อนเพื่อสร้างหอพระพุทธบาทข้างต้น<ref name=Nill>{{cite book |author=นิล พันธุ์เพ็ง|title=ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี|year=1934|page=132-133}}</ref> โดยการก่อสร้างวัดทุ่งศรีเมืองในช่วงแรกนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของพระอริยวงศาจารย์ฯ, พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนตฺโร), ครูช่างคำเหมา แสนงาม และช่างโพธิ์ ส่งศรี{{sfn|สมศรี ชัยวณิชยา|ปกรณ์ ปุกหุต|2005|p=8}}<ref>{{cite book|title=ประวัติเมืองอุบลราชธานีและประวัติทุ่งศรีเมือง|author=พระมหาเจษฎา ปญฺญาธโร และคณะ|place=กรุงเทพมหานคร|publisher=กรุงสยามการพิมพ์|date=1970}}</ref><ref>{{cite book|author=พระสำลี ทิฏฐธมฺโม และคณะ|title=วัดทุ่งศรีเมือง|edition=2|place=อุบลราชธานี|publisher=วิทยาออฟเซตการพิมพ์|date=2003}}</ref> ส่วนปีที่เริ่มสร้างนั้นยังไม่อาจสรุปได้ เนื่องจากเอกสารต่างๆให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน โดยอาจเป็นปี พ.ศ. 2356 หรือ พ.ศ. 2365 อย่างใดอย่างหนึ่ง{{sfn|สมศรี ชัยวณิชยา|ปกรณ์ ปุกหุต|2005|p=4}}
10,210

การแก้ไข