ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัปตันซึบาสะ เจ้าหนูสิงห์นักเตะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
NOKSAAK ย้ายหน้า กัปตันซึบาสะ ไปยัง กัปตันซึบาสะ เจ้าหนูสิงห์นักเตะ: สมัยนั้นไม่ได้ใช้ชื่อ "กัปตันซึบาสะ"
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(NOKSAAK ย้ายหน้า กัปตันซึบาสะ ไปยัง กัปตันซึบาสะ เจ้าหนูสิงห์นักเตะ: สมัยนั้นไม่ได้ใช้ชื่อ "กัปตันซึบาสะ" )
7,728

การแก้ไข