ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสแกรนด์ไทยแลนด์"

| [[จังหวัดระนอง|ระนอง]]
| '''เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย'''
|
*'''ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม'''
*20 คนสุดท้าย ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
|-
|-style="background-color:#FFFF33"
| [[มิสแกรนด์นครพนม|นครพนม]]
| '''รองอันดับ 2'''
|
*10 คนสุดท้าย ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
*10 คนสุดท้าย '''–''' ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|-
|-style="background-color:#FFFACD"
|
*'''ชุดราตรียอดเยี่ยม'''
*12 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|-
|-style="background-color:#FFFACD"
|
*'''มิสพาราไดซ์เคฟเฮอริเทจ'''
*25 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|-style="background-color:#FFFF33"
| {{flagicon|USA}} [[มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2016|2016]]
| [[มิสแกรนด์สงขลา|สงขลา]]
| '''รองอันดับ 2'''
|
*10 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|-style="background-color:#FFFF33"
| {{flagicon|THA}} [[มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2015|2015]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| '''รองอันดับ 4'''
|
*20 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|- style="background-color:#FFFACD"
| {{flagicon|THA}} [[มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2014|2014]]
|
*'''ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม'''
*20 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|- style="background-color:#FFFACD"
| {{flagicon|THA}} [[มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2013|2013]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| '''เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย'''
|
*10 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
|}
 
|- style="background-color:#FFFACD"
| {{flagicon|GER}} 2013
| [[กีรติกา สว่างแจ้ง]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| '''เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย'''
| [[มิสแกรนด์ชลบุรี|ชลบุรี]]
| ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
*'''ชุดราตรียอดเยี่ยม'''
*'''โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม'''
*10 คนสุดท้าย '''–''' ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
|- style="background-color:#FFFF33"
| {{flagicon|MAS}} 2014
|
*'''มิสดรีมเกิร์ลออฟเดอะเวิลด์'''
*'''มิสบิกินี่ (กลุ่ม 2)'''
*'''รองอันดับ 2 – ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม'''
|-
| {{flagicon|ALB}} 2018
| [[มิสแกรนด์สระแก้ว|สระแก้ว]]
| ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|* '''ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม'''
|-
| {{flagicon|CHN}} 2016
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|* '''โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม'''
|}
 
| [[จังหวัดระนอง|ระนอง]]
| ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|* '''ชุดสปอร์ตแวร์ยอดเยี่ยม'''
* 5 คนสุดท้าย – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
* 13 คนสุดท้าย – ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
|-style="background-color:gold"
| {{flagicon|CAM}} 2016
| [[มิสแกรนด์ภูเก็ต|ภูเก็ต]]
| '''มิสทัวริซึมเมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชันแนล 2016/17'''
|
|* '''ขวัญใจช่างภาพ'''
* 10 คนสุดท้าย '''–''' ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
|}
 
| ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
* 7 คนสุดท้าย '''–''' ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
|-
|}
| ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์
| [[มิสแกรนด์ราชบุรี|ราชบุรี]]
| ไม่ผ่านเข้ารอบ (ลำดับที่ 28)
|
* 10 คนสุดท้าย – มิสมัลติมีเดีย
|-
| {{flagicon|POL}} 2015
5,395

การแก้ไข