ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
* ตุ๊กตามนุษย์ (2537) แสดงคู่กับ [[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]]
* ขบวนการญาติเยอะ (2538) แสดงคู่กับ เอก โอรี
* ตะลุยโรงหมอ
* ครึ่งของหัวใจ (2538) แสดงคู่กับ [[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]]
* มรดกริษยา (2538 - ละครสั้น) แสดงคู่กับ [[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]
ผู้ใช้นิรนาม