ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสงขลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[เสน่หามนตรี|พระเสน่หามนตรี (ชื่น สุคนธหงส์)]] นายอำเภอเหนือ คนสุดท้าย และนายอำเภอหาดใหญ่ คนแรก
* [[ขุนนิพัทธ์จีนนคร]] (เจียกีซี) ต้นตระกูลจิระนคร คหบดีผู้ดึงทางรถไฟเข้ามาหาดใหญ่
* [[ซีกิมหยง|นายกิมหยง แซ่ชี]] ต้นกำเนิดของ [[ตลาดกิมหยง|ตลาดซีชีกิมหยง]]และ [[ตลาดกิมหยง]] ตลาดสินค้าหาดใหญ่ ในปัจจุบัน
* [[ขุนคลองรีนรากร]] (หนู เกษตรสุนทร) คหบดีผู้ดูแลการค้าข้าวลุ่มน้ำสทิงพระ
* [[อาศิส พิทักษ์คุมพล]] [[จุฬาราชมนตรี]]
ผู้ใช้นิรนาม