ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีบทของวิลสัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ทฤษฎีบทของวิลสัน''' ({{lang-en|Wilson's Theorem}}) ใน[[คณิตศาสตร์]]กล่าวว่า สำหรับถ้า p เป็น[[จำนวนเฉพาะ]]แล้ว
 
<math>(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}</math>
ถ้า p เป็น[[จำนวนเฉพาะ]]แล้ว
 
<math>(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}</math>
 
(ดูเพิ่มเติมใน [[แฟกทอเรียล]] และ [[เลขคณิตมอดุลาร์]] สำหรับความหมายของสัญกรณ์
538

การแก้ไข