ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Garam shah lā garam shah"

เพิ่มขึ้น 1,792 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
===คำแปล===
(ร้องประสานเสียง)
รับความอบอุ่นอย่าให้[[ร้อน]]
[[ดวงอาทิตย์]][[ศักดิ์สิทธิ์]]
โอดวงอาทิตย์แห่งอิสรภาพ
โอดวงอาทิตย์แห่งความดี
เราอยู่ใน[[สายลม]]
ที่ตัดเส้นทางสู่ชัยชนะ
ทางของคืนที่มืดมิด
ทางแห่ง[[แสงสว่าง]]ด้วย
ด้วยวิถี[[ทหาร]]
ทำฟื้นฟูแบบพี่ฉันท์น้อง
(ร้องประสานเสียง)
นี่คือ[[ประเทศ]]แห่ง[[การปฏิวัติ]]
ตอนนี้ก็คือผู้ใช้แรงงาน(กรรมกร)
นี่คือมรดกของ[[โซเวียต]]
ตอนนี้ก็คือเกษตรกร([[ชาวนา]])
วันแห่งการกดขี่หมดไปแล้ว
[[สงคราม]]เป็นของทหารอาสา
(ร้องประสานเสียง)
เราอยู่ใน[[โลก]]
เราต้องการความสงบสุขและความเป็น[[พี่น้อง]]กัน(ภราดรภาพ)
เราไปยังผู้ถูกข่มเหง
เราต้องการอิสระภาพมากขึ้น
เราต้องการ[[อาหาร]]เหมือนกัน
เราต้องการ[[บ้าน]]เราต้องการ[[เสื้อผ้า]]
 
== อ้างอิง ==