ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจตรา"

→‎ผู้ตรวจตรา: เก็บลงกรุ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(→‎ผู้ตรวจตรา: เก็บลงกรุ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ย้อนด้วยมือ
 
</noinclude>}}
<!--โปรดอย่าแก้ไขส่วนด้านบนและส่งคำขอใหม่ที่ด้านล่าง ขอบคุณ-->
 
==== ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพ ====
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|เอ็ดมัน}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/เอ็ดมัน|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Novaskosia}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Novaskosia|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Dolkungbighead}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Dolkungbighead|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
* '''สิทธิที่ขอ''': ผู้ตรวจตรา
* '''เหตุผลในการขอสิทธิ''': ผู้ใช้ตามรายชื่อด้านบนผ่านคุณสมบัติตามการเงื่อนไขในการขอสิทธิอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพหลายครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงแจ้งให้พิจารณาครับ ป.ล. แม้ผมจะสามารถใช้ดุลยพินิจตามสิทธิผู้ดูแลระบบได้ แต่อยากให้มี public log และพิจารณาจากความเห็นของผู้อื่นด้วยครับ
 
[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 12:25, 29 มกราคม 2564 (+07)
 
:: {{done}} --[[ผู้ใช้:Timekeepertmk|Timekeepertmk]] ([[คุยกับผู้ใช้:Timekeepertmk|คุย]]) 17:30, 29 มกราคม 2564 (+07)
 
==== อดีตผู้ดูแลระบบ ====
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Bact}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Bact|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Drgarden}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Drgarden|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|G(x)}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/G(x)|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Jutiphan}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Jutiphan|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Manop}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Manop|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Portalian}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Portalian|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Tinuviel}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Tinuviel|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Watcharakorn}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Watcharakorn|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|ธวัชชัย}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/ธวัชชัย|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
* '''สิทธิที่ขอ''': ผู้ตรวจตรา
* '''เหตุผลในการขอสิทธิ''': ผู้ใช้ตามรายชื่อด้านบนผ่านคุณสมบัติตามการเงื่อนไขในการขอสิทธิ อีกทั้งยังเคยเป็นผู้ดูแลระบบและยังคงมีส่วนร่วมในวิกิพีเดียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงแจ้งให้พิจารณาครับ
 
[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 12:25, 29 มกราคม 2564 (+07)
 
:: {{done}} --[[ผู้ใช้:Timekeepertmk|Timekeepertmk]] ([[คุยกับผู้ใช้:Timekeepertmk|คุย]]) 01:55, 31 มกราคม 2564 (+07)
 
==== ผู้ใช้ที่ช่วยในการตรวจตรา ====
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|BeckNoDa}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/BeckNoDa|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|Ponpan}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/Ponpan|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|ร้อยตรี โชคดี}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/ร้อยตรี โชคดี|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
{{สถานะ|อนุมัติ}}<!-- ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หลังการตัดสิน -->
 
{{Userlinks|ไทๆ}} ('''[[พิเศษ:สิทธิผู้ใช้/ไทๆ|สิทธิผู้ใช้]]''')
 
* '''สิทธิที่ขอ''': ผู้ตรวจตรา
* '''เหตุผลในการขอสิทธิ''': ผู้ใช้ตามรายชื่อด้านบนผ่านคุณสมบัติตามการเงื่อนไขในการขอสิทธิ อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือในการตรวจตราบทความก่อนหน้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงแจ้งให้พิจารณาครับ
 
[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 12:25, 29 มกราคม 2564 (+07)
 
:: {{done}} --[[ผู้ใช้:Timekeepertmk|Timekeepertmk]] ([[คุยกับผู้ใช้:Timekeepertmk|คุย]]) 23:28, 29 มกราคม 2564 (+07)
3,324

การแก้ไข