ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แดชบอร์ด/คำขอสิทธิ์"

หน้าใหม่: {{#invoke:dashboard entry|rfp|ผู้อัปโหลด}} {{#invoke:dashboard entry|rfp|ผู้ตรวจตรา}} {{#invoke:dashboard entry|rfp|ผู้ใ...
(หน้าใหม่: {{#invoke:dashboard entry|rfp|ผู้อัปโหลด}} {{#invoke:dashboard entry|rfp|ผู้ตรวจตรา}} {{#invoke:dashboard entry|rfp|ผู้ใ...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(ไม่แตกต่าง)
3,321

การแก้ไข