ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| ภาพ = [[ไฟล์:Fine and Applied Arts KKU Thai Emblem.png|150px]]
| วันที่ก่อตั้ง ={{วันเกิดและอายุ|2537|9|13}}
| สังกัด = [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| อักษรย่อ = ศป. / FA
| คณบดี = ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
| สีประจำคณะ = {{color box|black}} [[สีดำ]]
| สัญลักษณ์คณะ = ดอกศิลป์
| วารสารคณะ = [http://fa.kku.ac.th/journal/ วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
| ที่อยู่ = 123 หมู่ 16 [[ถนนมิตรภาพ]] [[ตำบลในเมือง]] <br>[[อำเภอเมืองขอนแก่น]] [[จังหวัดขอนแก่น]] 40002
| เว็บ = [http://fa.kku.ac.th/ fa.kku.ac.th]
}}
 
'''คณะศิลปกรรมศาสตร์''' '''มหาวิทยาลัยขอนแก่น''' ({{lang-en|Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University}}) เป็น[[ส่วนราชการ]]ไทยระดับ[[คณะวิชา]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัย มีรหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 22
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 แยกออกมาจาก [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ