ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติยูเครน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติ ==
=== สถานะทางกฎหมาย ===
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ มาตราที่ 20 ได้บัญญัติถึงธงชาติไว้ว่า “ธงชาติยูเครน เป็นธงสองแถบซึ่งมีความกว้างเท่ากันตามแนวนอน พื้นสีฟ้าและสีเหลือง” ({{lang-uk|''"Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору."''}} <ref name=constitution_article>[[s:Constitution of Ukraine|Constitution of Ukraine]]</ref>)
 
=== ธงสำหรับตกแต่ง ===