ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
 
* ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา, ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง และ ทางเชื่อมไปยังหอประชุมราชาวดี
* ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ SMT จำนวน 34 ห้อง ได้แก่ห้อง 431430 - 433 (ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุสีเขียวเป็นหลักและใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนโครงการ SMT)
 
* ชั้น 4 ห้องเรียนโครงการนวัตกรรม EIS จำนวน 4 ห้อง
1

การแก้ไข