ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนสมเด็จเจ้าพระยา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]
* [[โรงพยาบาลตากสิน]]
* [[สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาทุเรศ]]
* [[ล้ง 1919]]
*[[บ้านหวั่งหลี]]
ผู้ใช้นิรนาม