ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]]<ref></ref>name="samanasak12aug59samanasak1aug59"-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
| บ้านตูมหวาน || ||{{}}||{{}}
| บ้านแฝก || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาหลวง--> 1 || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองบง || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองเอี่ยน || ||{{}}||{{}}
| บ้านโคกสว่าง 2 || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองไฮ || ||{{}}||{{}}
| บ้านเหล่าสร้างถ่อ || ||{{}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,688

การแก้ไข