ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านป่งเปือย || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาโด่ || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาหัวภู || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านโพนแดง || ดงหลวง ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านดงหลวง || ดงหลวง ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านนาหลัก || ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}} -->
| บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาหลัก || ||{{}}||{{}}
| บ้านฝั่งแดง || ||{{}}||{{}}
| บ้านมะนาว || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองคอง || ||{{}}||{{}}
| บ้านโพนไฮ || ||{{}}||{{}}
| บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว || ||{{}}||{{}}
| บ้านก้านเหลืองดง || ||{{}}||{{}}
| บ้านน้ำบ่อดง || ||{{}}||{{}}
| บ้านเหล่าดง || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองหนาว || ||{{}}||{{}}
| บ้านกกไฮโนนน้ำคำ || ||{{}}||{{}}
| บ้านแก้งช้างเนียม || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาปุ่ง || ||{{}}||{{}}
| บ้านโนนสว่าง 1 || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองกะปาด || ||{{}}||{{}}
| บ้านกลาง || ||{{}}||{{}}
| บ้านบาก 1 || ||{{}}||{{}}
| บ้านห้วยลำโมง || ||{{}}||{{}}
| บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองเอี่ยนดง || ||{{}}||{{}}
| บ้านค้อ || ||{{}}||{{}}
| บ้านโคก 2 || ||{{}}||{{}}
| บ้านดงยาง 1 || ||{{}}||{{}}
| บ้านโนนสังข์ศรี || ||{{}}||{{}}
| บ้านซ่ง || ||{{}}||{{}}
| บ้านม่วง || ||{{}}||{{}}
| บ้านแมด || ||{{}}||{{}}
| บ้านเหล่า || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองสระพังทอง || ||{{}}||{{}}
| บ้านดอนป่าแคน || ||{{}}||{{}}
| บ้านตูมหวาน || ||{{}}||{{}}
| บ้านแฝก || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาหลวง-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,691

การแก้ไข