ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
</poem>
|<poem>
:แผ่นดินนี้คือแซมเบียแห่งอิสรภาพ จงลุกและขับขาน
:
:แผ่นดินแห่งความสำเร็จและจงปิติยินดี
:
:ชัยชนะในการต่อสู้ ความถูกต้อง
:
:พวกเราจงได้ชนะความเป็นเสรีภาพ
:
:ทั้งหนึ่งเดียว ความแข็งแกร่งและอิสระ
:
</poem>
|-
</poem>
|<poem>
:มาตุภูมิแอฟริกาของเรานี้
:
:จงอยู่อันกระจ่างและพรของพระเจ้าโดยฝีมือ
:
:พวกเราให้ความร่วมมือเป็นเด็ดเดี่ยว
:
:ใต้ร่มแสงของพี่น้อง
:
:ทั้งหนึ่งเดียว ความแข็งแกร่งและอิสระ
:
</poem>
|-
53

การแก้ไข