ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''เจ้าชายลุยส์ แฟร์ดีนันด์ แห่งปรัสเซีย''' ({{lang-de|''Louis Ferdinand von Preußen''}}) หรือพระนามเต็มคือ '''ลุยส์ แฟร์ดีนันด์ วิคทอร์ เอดูอาร์ท อดัลแบร์ท มิชาเอิล ฮูแบร์ทุส เจ้าชายแห่งปรัสเซีย''' ({{lang-de|''Louis Ferdinand Victor Eduard Adalbert Michael Hubertus Prinz von Preußen''}}) ทรงเป็นพระราชโอรสองค์รองใน[[เจ้าชายวิลเฮล์ม มกุฎราชกุมาร|เจ้าชายวิลเฮล์ม มกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิเยอรมันและแห่งปรัสเซีย]] และเป็นประมุขแห่ง[[ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น]]ระหว่างปีค.ศ. 1951 ถึง 1994
 
== พระประวัติ ==