ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยใน พ.ศ. 2476"

เพิ่มขึ้น 921 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** '''[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]''': [[เจ้าแก้วนวรัฐ]]
** '''[[เจ้าผู้ครองนครลำพูน]]''': [[เจ้าจักรคำขจรศักดิ์]]
* '''คณะรัฐมนตรี'''
** [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2|คณะที่ 2]] (ถึง 1 เมษายน 2476)
** [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3|คณะที่ 3]] (1 เมษายน 2476 – 20 มิถุนายน 2476)
** [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4|คณะที่ 4]] (21 มิถุนายน 2476 – 16 ธันวาคม 2476)
** [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5|คณะที่ 5]] (เริ่ม 16 ธันวาคม 2476)
* '''นายกรัฐมนตรี'''
** [[พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] (แต่งตั้ง, [[รัฐประหารในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2476|รัฐประหาร]]) (ถึง 21 มิถุนายน 2476)
** [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476|รัฐประหาร]]) (เริ่ม 21 มิถุนายน 2476)
* '''สภาผู้แทนราษฎร''': [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1|ชุดที่ 1]] (เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2476)
** [[ผู้แทนราษฎรชั่วคราว|ชุดชั่วคราว]] (ถึง 10 ธันวาคม 2476)
** [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1|ชุดที่ 1]] (เริ่ม 15 ธันวาคม 2476)
* '''ประธานสภาผู้แทนราษฎร'''
** [[เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)]] (ถึง 10 ธันวาคม 2476)
3,176

การแก้ไข