ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยใน พ.ศ. 2475"

เพิ่มขึ้น 1,033 ไบต์ ,  27 วันที่ผ่านมา
→‎ผู้นำ: เพิ่มและแก้ไขข้อมูลในส่วน "ผู้นำ"
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ผู้นำ: เพิ่มและแก้ไขข้อมูลในส่วน "ผู้นำ")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ผู้นำ ==
* '''พระมหากษัตริย์''': [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* '''ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์''': [[สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] (9 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2475)
* '''เจ้านครประเทศราช'''
** '''[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]''': [[เจ้าแก้วนวรัฐ]]
** '''[[เจ้าผู้ครองนครลำพูน]]''': [[เจ้าจักรคำขจรศักดิ์]]
* '''ประธานคณะกรรมการราษฎร''': [[พระยามโนปกรณนิติธาดาคณะกรรมการราษฎร|คณะที่ (ก้อน หุตะสิงห์)1]] (เริ่ม 28 มิถุนายน – 10 ธันวาคม 2475)
* '''ประธานคณะกรรมการราษฎร''': [[พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] (แต่งตั้ง) (เริ่ม 28 มิถุนายน – 10 ธันวาคม 2475)
* '''คณะรัฐมนตรี'''
** [[คณะกรรมการราษฎร|คณะที่ 1]] (เริ่ม 28 มิถุนายน – 10 ธันวาคม 2475)
** [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2|คณะที่ 2]] (เริ่ม 10 ธันวาคม 2475)
* '''นายกรัฐมนตรี''': [[พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] (แต่งตั้ง) (เริ่ม 28 มิถุนายน 2475)
* '''สภาผู้แทนราษฎร''': [[ผู้แทนราษฎรชั่วคราว|ชุดชั่วคราว]] (เริ่ม 28 มิถุนายน 2475)
* '''ประธานสภาผู้แทนราษฎร'''
** [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)]] (เริ่ม 28 มิถุนายน - 1 กันยายน 2475)
** [[เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)]] (เริ่ม 2 กันยายน 2475)
* '''อธิบดีศาลฎีกา''': [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]]
3,172

การแก้ไข