ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยใน พ.ศ. 2430"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เหตุการณ์ ==
=== มกราคม ===
* [[4 มกราคม]] – [[ราชกิจจานุเบกษา]]เผยแพร่ประกาศไปรษณีย์ ให้จัดจำหน่ายตั๋วตราและไปรษณียบัตรแบบใหม่ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนตั๋วตราและไปรษณียบัตรแบบเดิม ยังคงสามารถใช้ได้แค่ในประเทศเท่านั้น
=== เมษายน ===
* [[8 เมษายน]] – สยามตรา[[พระราชบัญญัติจัดกรมทหาร]]รวม[[ทหารบก]]และ[[ทหารเรือ]]เข้าด้วยกัน
* [[7 มิถุนายน]] – [[สงครามปราบฮ่อ]] เกิดขึ้นในรัชสมัยของ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้กองทัพทหารไทย(สยาม) ได้รับชัยชนปราบฮ่อได้ราบคราบเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพ
=== กรกฎาคม ===
* [[23 กรกฎาคม]] – [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้ นายพลตรี [[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)]] ยกกำลังจากกรุงเทพไปปราบ พวก [[ฮ่อ]] ที่เข้ามาปล้นสะดมในเขต[[หลวงพระบาง]] ได้รับผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะ [[ประเทศฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] ให้ความร่วมมือ
=== สิงหาคม ===
* [[5 สิงหาคม]] – [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนนายร้อยขึ้นที่บริเวณหลัง[[พระราชวังสราญรมย์]] (ปัจจุบันคือ [[กรมแผนที่ทหาร]]) และเปลี่ยนชื่อเป็น[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] เมื่อ [[พ.ศ. 2490]]
=== กันยายน ===
* [[26 กันยายน]] – [[ประเทศไทย]]กับ[[ประเทศญี่ปุ่น]] สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตงทูต
 
=== ไม่ทราบวัน ===
* [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลหลวงขึ้นที่ตำบลวังหลังเป็นแห่งแรก เรียกกันขณะนั้นว่า ''โรงพยาบาลวังหลัง'' ปีต่อมาพระราชทานชื่อ [[โรงพยาบาลศิริราช]]
 
== ผู้เสียชีวิต ==
3,172

การแก้ไข