ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยใน พ.ศ. 2430"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เหตุการณ์ ==
=== เมษายน ===
* [[8 เมษายน]] - สยามตรา[[พระราชบัญญัติจัดกรมทหาร]]รวม[[ทหารบก]]และ[[ทหารเรือ]]เข้าด้วยกัน
* [[7 มิถุนายน]] - [[สงครามปราบฮ่อ]] เกิดขึ้นในรัชสมัยของ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้กองทัพทหารไทย(สยาม) ได้รับชัยชนปราบฮ่อได้ราบคราบเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพ
=== มิถุนายน ===
* [[23 กรกฎาคม]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้ นายพลตรี [[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)]] ยกกำลังจากกรุงเทพไปปราบ พวก [[ฮ่อ]] ที่เข้ามาปล้นสะดมในเขต[[หลวงพระบาง]] ได้รับผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะ [[ประเทศฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] ให้ความร่วมมือ
* [[57 สิงหาคมมิถุนายน]] -– [[สงครามปราบฮ่อ]] เกิดขึ้นในรัชสมัยของ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนนายร้อยขึ้นที่บริเวณหลัง[[พระราชวังสราญรมย์]] กองทัพทหารไทย(ปัจจุบันคือ [[กรมแผนที่ทหาร]]สยาม) และเปลี่ยนชื่อเป็น[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]ได้รับชัยชนปราบฮ่อได้ราบคราบเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพ เมื่อ [[พ.ศ. 2490]]
=== กรกฎาคม ===
* [[26 กันยายน]] - [[ประเทศไทย]]กับ[[ประเทศญี่ปุ่น]] สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตง
* [[23 กรกฎาคม]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้ นายพลตรี [[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)]] ยกกำลังจากกรุงเทพไปปราบ พวก [[ฮ่อ]] ที่เข้ามาปล้นสะดมในเขต[[หลวงพระบาง]] ได้รับผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะ [[ประเทศฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] ให้ความร่วมมือ
=== สิงหาคม ===
* [[5 สิงหาคม]] – [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนนายร้อยขึ้นที่บริเวณหลัง[[พระราชวังสราญรมย์]] (ปัจจุบันคือ [[กรมแผนที่ทหาร]]) และเปลี่ยนชื่อเป็น[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] เมื่อ [[พ.ศ. 2490]]
=== กันยายน ===
* [[26 กันยายน]] - [[ประเทศไทย]]กับ[[ประเทศญี่ปุ่น]] สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตง
 
=== ไม่ทราบวัน ===
3,172

การแก้ไข