ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยใน พ.ศ. 2429"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
** [[เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร)]] (เริ่ม 7 ตุลาคม 2429)
* '''สมุหพระกลาโหม''': [[เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)]]
* '''สมเด็จพระสังฆราช''': (ตำแหน่งว่าง)
 
== เหตุการณ์ ==
3,172

การแก้ไข