ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาทวิทยาศาสตร์"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{ระวังสับสน|ประสาทวิทยา}}
'''ประสาทวิทยาศาสตร์''' ({{lang-en|Neuroscience}}) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง (neuroanatomy) , หน้าที่, การเจริญเติบโต (neural development) , [[พันธุศาสตร์]], [[ชีวเคมี]], [[สรีรวิทยา]], [[เภสัชวิทยา]] และ[[พยาธิวิทยา]]ของ[[ระบบประสาท]] นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ[[การเรียนรู้]]ยังถือว่าเป็นสาขาของประสาทวิทยาอีกด้วย
2,128

การแก้ไข