ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

→‎top: บอต: นำแม่แบบออก, removed: {{รอการตรวจสอบ}}
(→‎top: บอต: นำแม่แบบออก, removed: {{รอการตรวจสอบ}})
{{ล้าสมัย}}{{รอการตรวจสอบ}}
'''อนุกรมวิธานวิทยา''' ({{lang-en|taxonomy}}) ซึ่งมีรากศัพท์จากคำใน[[ภาษากรีกโบราณ]]ว่า {{lang|grc|τάξις, ''taxis''}} (การจัดเรียง) และ {{lang|grc|νόμος, ''nomos''}} (กฎ, ธรรมเนียม) เป็นการจัดจำแนก[[สิ่งมีชีวิต]]ออกเป็นหมวดหมู่ตามสาย[[วิวัฒนาการ]]
อนุกรมวิธานเป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
9,292

การแก้ไข