ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{infobox royalty
| name = พระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
| title =
| image = Sisavang Vong roi de Luang Prahang.jpg
| successor = [[สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา]]
| succession1 = [[ลำดับกษัตริย์ลาว#อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง|กษัตริย์แห่งหลวงพระบาง]]
| reign1 = 28 เมษายน พ.ศ. 2447–2447 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488
| predecessor1 = [[พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์]]
| successor1 = ''ในฐานะ[[พระมหากษัตริย์ลาว]]''
| coronation1 = 4 มีนาคม พ.ศ. 2448
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = {{วันเกิด|2428|7|14}}
| birth_place = [[อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง|หลวงพระบาง]]
| death_date = {{วันตายและอายุ|2502|10|29|2428|7|14|พรรษา}}
| death_place =[[หลวงพระบาง]] [[ราชอาณาจักรลาว]]
| buried =
10,579

การแก้ไข