ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทยใน พ.ศ. 2427"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* '''พระมหากษัตริย์''': [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* '''สมุหนายก''': [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์]]
* '''สมุหพระกลาโหม''': [[เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)]]
 
== เหตุการณ์ ==
3,172

การแก้ไข