ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์"

(แก้ไขปีให้เป็นแบบปัจจุบัน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2408 พระองค์เจ้าวรพักตร์ทรงได้โสกันต์ พร้อมกับพระราชโอรสพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]อีก 2 พระองค์ คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา|พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว]]และ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ|พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ]] โดยพระราชพิธีมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 31 รูป เวลาบ่ายตั้งกระบวนแห่ไปฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง 3 วัน รุ่งขึ้นแห่มาโสกันต์แล้วแห่สมโภชวัน 1 กระบวนแห่และเครื่องเล่นรายทาง เหมือนอย่างโสกันต์[[หม่อมยิ่ง|พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์]]<ref>[http://vajirayana.org/พระราชพงศาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร์-รัชชกาลที่-๔/๑๖๓-โสกันต์พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอ-๓-พระองค์ พระราชพงศาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร์-รัชชกาลที่-๔/๑๖๓-โสกันต์พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอ-๓-พระองค์]</ref>
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือน 3 ปีวอกฉศก เวลา 4 ทุ่มเศษ ตรงกับวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24272428 เวลา 22 นาฬิกาเศษ พระชันษา 30 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุผ้าขาว วัดสุวรรณาราม วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2430<ref name="ราชสกุลวงศ์"/>
 
==อ้างอิง==
3,176

การแก้ไข