ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
!ปี พ.ศ.!! เรื่อง !! ผู้ผลิต!! นักแสดงนำ !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "1" align="center" | 2563 ||align="center"| [[คนเหนือฅน]] ||align="center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] ||align="center"| [[ยศวรรธน์ ทะวาปี]] <br> [[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]] <br> [[รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง]]<br> [[ฉัตรดาว สิทธิผล]]||align="center"|
|-
| rowspan = "1" align="center" | 2565 ||align="center"| [[ชาติหุบพญาเสือ]] ||align="center"| [[บริษัท โกลด์ ซี พีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] ||align="center"|[[ชนะพล สัตยา]] <br> [[บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์]] <br> [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br> [[ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์]] ||align="center"| รอเปิดกล้อง
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม