ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการเมิร์นมิดอน"

หน้าใหม่: ไฟล์:6_commando_adour_raid_1942.jpg|alt=A man in a naval uniform addresses soldiers from a platform on a ship|right|thumb|ลอร์ด หลุยส์...
(หน้าใหม่: ไฟล์:6_commando_adour_raid_1942.jpg|alt=A man in a naval uniform addresses soldiers from a platform on a ship|right|thumb|ลอร์ด หลุยส์...)
 
(ไม่แตกต่าง)
6,080

การแก้ไข