ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุมเบ ฟาตีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
}}
 
'''จุมเบ ฟาตีมา''' ({{lang-roman|Djoumbé Fatima}}; 1837–1878) หรือ '''จุมเบ ซูดี''' ({{lang|romanla|Djoumbé Soudi}}) เป็น[[สมเด็จพระราชินีนาถ]]หรือ[[สุลต่านหญิง]]และ[[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]แห่ง[[มอเอลี]] ตั้งแต่มีพระชนมายุ 5 พรรษาจนกระทั่งสวรรคต พระองค์มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับ[[อาณาจักรเมรีนา]]และ[[รัฐสุลต่านแซนซิบาร์]]
 
== พระราชประวัติ ==