ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
พระโอรส
* องค์ชายพีรู เป็นพระโอรสบุญธรรมที่ประสูติจากพระนางซอโน
* [[พระเจ้ายูรี|องค์ชายยูรี]] เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางโซยา
* [[พระเจ้าอนจอ|องค์ชายอนจอ]] เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางซอโน
844

การแก้ไข