ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พระบิดา : เจ้าแฮโมซู บุตรของพระอาทิตย์
* พระมารดา : พระสนมยูฮวา ธิดาของเทพแห่งแม่น้ำแห่งเมืองฮาแบ เป็นพระสนมของ[[พระเจ้ากึมวา]]แห่ง[[อาณาจักรพูยอ]]ตะวันออก
พระมเหสี
 
* พระราชินียีโซยา จากตระกูล ยี หลังพระเจ้าทงมย็องซองสวรรคตพระนางจึงขึ้นเป็นพระพันปียีโซยา
* พระราชินีโซซอโน จากตระกูล ซอ หลังจากสร้างอาณาจักรใหม่พระนางคือพระนางซอโนแห่งแพ็กเจ
844

การแก้ไข