Nitisart Jungtrakungrat

เข้าร่วมเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  27 วันที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===ข้อมูลของตราปรมาภิไธยย่อแต่ละพระองค์===
* '''พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1''' อักษร จ.ป.ร. มี ''??'' ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ''ยังไม่มีข้อมูลของสีบนอักษร จ.ป.ร.''
* '''พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2''' อักษร อ.ป.ร. มี ''??'' ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี อักษร อ. เป็นสีเขียว อักษร ป. เป็นสีเขียวอ่อน และอักษร ร. เป็นสีเขียว<br/>{{color box|#008001}} {{color box|#88d170cdeA9f}} {{color box|#008001}}
* '''พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3''' อักษร จ.ป.ร. มีเลข ๓ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี อักษร จ.ป.ร. ทั้งหมดเป็นสีเหลืองทอง<br/>{{color box|#ffe52b}} {{color box|#ffe52b}} {{color box|#ffe52b}}
* '''พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4''' อักษร ม.ป.ร. มีเลข ๔ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี อักษร ม.ป.ร. ทั้งหมดเป็นสีแสด<br/>{{color box|#fb3303}} {{color box|#fb3303}} {{color box|#fb3303}}
3,172

การแก้ไข